بلک بری ماریکوری Dtek70؛ آخرین گوشی از شرکت بلکبری

By | بهمن ۱۳, ۱۳۹۵


جدیدترین و آخرین گوشی ساخت شرکت بلکبری؛ با عرضه این گوشی از طرف شرکت بلکبری دیگر خبری از گوشی های ساخت بلک بری نیست و امتیاز این نام به شرکت دیگری واگذار خواهد شد.