احسان حدادی: مردم ایران مرا ببخشند

By | آگوست 14, 2016

حدادی ادامه داد: «امروز اولين روزي بود كه مصدوميتم اذيتم نكرد چون دكتر نوروزي و دكتر ارديبهشت شب گذشته پايم را طوري تيپ كردند كه اصلا درد نداشتم اما نتوانستم پرتاب خوبي انجام بدهم.نتيجه اگر خوب نبود به اين دليل بود كه وقتي با درد تمرين مي كنيد، در روز بدون درد هم ترس از آسيب داريد، در رشته ما مدام زانو درگير است و اين شرايط را بدتر مي كند.امروز خيلي از بهترين هاي دووميداني نتوانستند خوب عمل كنند، هر كاري كه مي توانستم انجام دادم تا خوب عمل كنم.»

او با بیان اینکه آمپول های زیادی را در این مدت زده است ادامه داد:« ٦٥ آمپرل زدم و درد مي كشيدم.گريه مي كردم به اميد روزي كه در فينال بتوانم خوب پرتاب كنم.چند سال است ضعيف نتيجه مي گيرم، بغد از بازي هاي آسيايي تا امروز نتايجم ضعيف بوده است، در آن بازي ها ٦٥ متر پرتاب كردم كه براي ركورد ٦٩ متري ضعيف است. اين قول را مي دهم اول به مصدوميتم رسيدگي كنم و بعد خودم را براي بازي هاي آسيايي آماده كنم.من امروز ضعيف ترين نتيجه را گرفتم، بايد خيلي بهتر پرتاب مي كردم، انتظار داشتم ٦٣ متر پرتاب كنم و به فينال بروم که متاسفانه نشد.»

حدادی ادامه داد: «شرمنده كسي نيستم، چون معتقدم هيچ كدام از ورزشكارهاي كاروان اندازه من درد نكشيدند. اما مي گويم ببخشيد به كساني كه برايم زحمت كشيدند. به كساني كه وقتي لندن مدال گرفتم، خوشحال شدند. به آنهايي كه ناراحت شدند، كاري ندارم. من در اين چند ماه هيچ مشكلي نداشتم و خودم بد بودم. الان به اين فكر مي كنم كه كاش يك سال و نيم قبل ، پايم را عمل مي كردم.»