اشک های متقیان پس از عنوان چهارمی؛ انتظار مدال داشتم

By | سپتامبر 11, 2016

بانوی ملی پوش پرتاب نیزه کشورمان گفت: با توجه به تلاشی که کرده بودم، انتظار ایستادن روی سکوی پارالمپیک را داشتم.