ایران به عضویت رسمی فدراسیون جهانی اسبدوانی درآمد

By | ژوئن 6, 2017

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از فدراسیون سوارکاری، با پیگیریهای به عمل آمده و حضور نمایندگان اعزامی از طرف فدراسیون سوارکارى، در جلسات مختلف و ارائه مستندات لازم در نهایت، روز گذشته ۵ ژوئن مجمع عمومی فدراسیون جهانی سوارکاری، عضویت فدراسیون سوارکاری ایران در فدراسیون جهانی اسبدوانی و کنفدراسیون آسیایی را مصوب نمود.

با عضویت ایران در فدراسیون جهانی و با بکارگیری آقای ژان پیر دورباکس به عنوان مشاور اسبدوانی کشور و نیز تدوین کتاب تبارنامه اسب تروبرد، اسبدوانی ایران پس از سالیان دراز در مسیر ارتقا و رشد قرار گرفته است.

انتهای پیام/س