تصاویری از تمرین ملی پوشان دوچرخه سواری در خیابان های ریو

By | آگوست 4, 2016

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ملی پوشان دوچرخه سواری تمرینات خودشان را در خیابان های شهر ریو دنبال می کنند.آنها که نمایندگان ایران در المپیک هستند تحت تدابیر امنیتی تمرینات خودشان را در خیابان های ریو انجام می دهند.

رقابت دوچرخه سواران ایران در المپیک از روز ششم آگوست(۱۶ مرداد ماه)آغاز می شود.

دوچرخه سواری ایران

دوچرخه سواری ایران

۲۵۱ ۴۱