تصاویری از محل اقامت ورزشکاران ایران در دهکده

By | آگوست 4, 2016

کاروان ایران با ۶۳ ورزشکار در رقابت های المپیک ریودوژانیرو حاضر خواهد بود که تعدادی از ورزشکاران در دهکده بازیها مستقر شده اند.

تصاویری که در ادامه می بینید محل اسکان ورزشکاران ایران و دهکده بازی‌های المپیک را نشان می دهد. آن طور که پیداست و به گفته برخی از ورزشکاران ایرانی امکانات محل اسکان ورزشکاران در حد المپیک نیست و آنها توقع فضای بهتری را داشته اند.

ورزشکاران ایرانی که تجربه حضور در المپیک های دیگر را داشته اند در گفت گو با ایسنا،‌ از شرایط دهکده ابراز نارضایتی کردند و محل اسکان المپیک های قبل را بهتر می دانند.

تصاویری که در ادامه مشاهده می‌کنید از سوی برخی ورزشکاران حاضر در دهکده در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته است.

یکی از اتاقهای محل اقامت ورزشکاران ایران