تصنیف عیَاران – محمدرضا شجریان | ضربی روح الارواح

By | فوریه 1, 2017


غزل از سعدی|آهنگساز و نوازنده تار:حسین علیزاده|کمانچه:کیهان کلهر|تنبک:همایون شجریان|کنسرت تالار کشور – ۱۳۸۴|دستگاه:گوشه روح الارواح(در آواز بیات ترک)|… دو چشم مست میگونت ببرد آرام هشیاران/دو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران/ الا ای باد شبگیری بگوی آن ماه مجلس را/ تو آزادی و خلقی در غم رویت گرفتاران/ گر آن عیار شهرآشوب روزی حال من پرسد/ بگو خوابش نمی گیرد به شب از دست عیاران