صالحی امیری: شیخ احمد از شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار آسیا است

By | آوریل 29, 2018

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه مهم است اینکه شیخ احمد از شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار آسیا است، او رویکرد مثبتی برای کمک به ورزش ایران دارد.

ادامه دارد..

 

ادامه دارد…