مسکن مهر ؛ کادوی علیرضا جهانبخش!

By | جولای 4, 2018

به گزارش خبرورزشی، مسکن مهر پروژه ای برای طبقه زیر متوسط بود که فارغ از موفق شدن یا شکست خوردن آن ، اهدای آپارتمان مهر به یک بازیکن حرفه ای فوتبال کاملا بی معنی است.
اصلا تقدیر و تشکرهایی به این سیاق که بازیکنی را به شهر خودش می آوردند و مقامات محلی و استانی با آنها عکس یادگاری می گیرند بی معناست.
چند روز قبل عکسی در فضای مجازی منتشر شده بود که پسر کوچکی در کوره های آجرپزی اطراف تهران ، نام جهانبخش را بر پشت پیراهنش حک کرده بود.
رسیدگی به این بچه ها که خیلی از آنها بی سرپناه هستند مهمتر از تشکر شورای شهر رشت و کادوی ویژه یک دستگاه آپارتمان در مسکن مهر برای جهانبخش است.
باور کنید خود علیرضا هم به این حرکات گل درشت راضی نیست.