چه كسي برای استقلال تصمیم می گیرد!

By | آگوست 15, 2016

با توجه به تغییرات عدیده ای که پس از جدایی بهرام افشارزاده در باشگاه
استقلال رخ داد به نظر می رسد این تغییرات همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش انتخاب؛ تغییراتی که به نظر می رسد از سوی یکی از اعضای هیات مدیره شکل گرفته باشد.

گفته
می شود این تغییرات از سوی یکی از مشاوران وزیر است که در حال حاضر عنان
تیم بزرگی همچون استقلال را در دست گرفته است و نفراتی را در نظر می گیرد
که به نظر می رسد تمامی این تصمیمات تا به اینجا  دردی از استقلال دوا
نکرده و به طور حتم این تصمیمات در آخر منجر به ناراحتی و آزردگی خاطر
هواداران آبی پوش خواهد شد

برگزاری جلسات گوناگون با مدیران سابق
راه حلی برای کنار گذاشتن مدیران میانی باشگاه شده است و از طرفی تماس های
این فرد با یک مربی خارجی نیز از دیگر تغییرات عمده در باشگاه استقلال آن
هم در روزهای آتی است.

واقعا این مساله جای سوال دارد که چرا وزارت
ورزش و جوانان عنان یک تیم بزرگ را در اختیار شخص یا اشخاصی قرار داده که
سابقه ورزشی قابل توجهی ندارند.