Monthly Archives: می 2021

تاریخچه ورزش دوومیدانی

تاریخچه ورزش دوومیدانی برای یافتن منشأ دو و میدانی باید خیلی به گذشته برگردیم زیرا دوومیدانی یکی از قدیمی ترین مسابقات ورزشی جهان است. در حقیقت، بازی های المپیک همانطور که امروزه می شناسیم از مسابقات دوومیدانی باستان بوده که در یونان باستان برگزار می شد و توسعه یافت. با این حال، برخی از مورخان… Read More »

تاریخچه بازی شطرنج

تاریخچه بازی شطرنج منشأ شطرنج همچنان پس از گذشت این همه سال از وجود پیدایش آن همچنان مورد بحث است و بررسی ها برای یافتن دقیق ترین سرمنشا آن تا به امروز ادامه دارد. در این مطب اما می خواهیم به طور دقیق تر و متفاوت تر به تاریخچه این بازی فکری و جذاب بپردازیم… Read More »