Category Archives: ورزش

تاریخچه بازی شطرنج

تاریخچه بازی شطرنج منشأ شطرنج همچنان پس از گذشت این همه سال از وجود پیدایش آن همچنان مورد بحث است و بررسی ها برای یافتن دقیق ترین سرمنشا آن تا به امروز ادامه دارد. در این مطب اما می خواهیم به طور دقیق تر و متفاوت تر به تاریخچه این بازی فکری و جذاب بپردازیم… Read More »